Sitofex 10 EC

‘n Emulgeerbare konsentraat plantgroeireguleerder vir vrugver-groting in kiwivrugte asook vir korrelvergroting en vermindering van die loskorrelprobleem in tafeldruif-kultivars soos aangedui.

Wat is 'n Tremkaart?
MENU